سطح سنج

MECON دارای سابقه چندین دهه تولید سطح سنج و نشانگرهای سطح (Level Indicator) می باشد. این لول ایندیکتورها قابلیت استفاده در مخازن باز و در بسته به صورت نصب بای پس (By Pass) را دارا می باشند. امکاناتی مانند خروجی سیگنال آنالوگ، سوییچ، نمایشگر محلی، نمایشگر درصدی، امکان نمونه برداری از محتویات مخازن، عدم تاثیرپذیری مقادیر اندازه گیری شده از فشار داخلی مخزن و کارآیی در فشار و دماهای بالا (و پایین) از جمله ویژگی های این تجهیزات می باشد.

از جمله کاربرد های این سطح سنج ها می توان به موارد زیر نام برد:
• سطح سنجی مخازن در بسته
• سطح سنجی مخازن در باز
• سطح سنجی مخازن حاوی مایع و بخار
• مایعات شیمیایی، سمی، خورنده
• مایعات استریل
• مایعات با فشار و دمای بالا
• مایعات با فشاربالا و دمای پایین
• محیط های انفجاری (ATEX)

محصولات این سری عبارتند از:
• MENKAR K
• MENKAR KK