جریان سنجی در خطوط سایز بالا با فلومتر کنارگذر(بای پس)

فلومتر بای پس(Bypass) یا کنار گذر:
اصطلاحا به گونه ای از فلومترها گفته می شود که بر روی خطوط بای پس جهت اندازه گیری جریان در خطوط لوله استفاده می شود.یک خط بای پس با سایز کوچکتر موازی با خط اصلی کار می شود تا جریان مورد نظر که قرار است اندازه گیری شود تقسیم شود.فلومتر بر روی خط بای پس نصب می شود و نرخ کل جریان عبوری بوسیله مقدار اندازه گیری شده از فلومتر و ضریب تقسیم خط بای پس به خط اصلی محاسبه می شود.مزیت این روش آن است که از فلومتر کوچکتری می توان برای اندازه گیری جریان های خطوط بزرگ استفاده کرد.برای اندازه گیری جریان کل خط دانستن نرخ بای پس˓نرخ تقسیم بین خط اصلی و بای پس و جریان بای پس ضروری است.اگرچه که شرایط جریان بین خط اصلی و خط بای پس متفاوت است ˓با تغییرات جریان کل جریان خط بای پس نیز تغییر می کند.تکنیک هایی نظیر نصب دو عدد اورفیس در هردوخط برای یکسان سازی شرایط تا حد امکان استفاده می شوند.

اگر در یک خط لوله قسمت بالادستی یک اورفیس را با لوله به قسمت پایین دستی آن وصل کنیم یک جریان نسبی از سیال از آن لوله جاری می شود.این جریان نسبی با جریان خط لوله اصلی متناسب است.
این جریان نسبی معمولا می تواند بوسیله دو شیر که در دو قسمت ورودی و خروجی نصب می شوند کنترل شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.