سطح سنجی در مخازن سربسته

اندازه گیری سطح محتویات مخازن بسته یا باز ,همواره به عنوان یک کمیت بسیار پراهمیت در صنایع مختلف مطرح بوده است.تکنیک های مختلفی برای اندازه گیری سطح در مخازن بسته با خصوصیات مختلف و سیال های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.در این میان شش روش از روشهای مختلف برای اندازه گیری سطح در مخازن مختلف بررسی می شوند:
۱)گیج های سطح شیشه ای(Glass Level gauges):
این نوع تجهیزات برای بیش از دوقرن مورد استفاده بوده اند و امروزه در نمونه های مختلفی در صنایع گوناگون استفاده می شوند.این روش ساده ترین روش اندازه گیری سطح است . این تجهیز از دو نقطه به مخزن اصلی متصل می شود ومعمولا چمبر آن در قسمت پایین بوسیله سیال مایع ودر قسمت بالا بوسیله گازها و بخارهای متصاعدشده پر می شود وسطح سیال درون مخزن بوسیله یک صفحه شیشه ای مدرج نشان داده می شود.

۲)روش های هیدرواستاتیک:
دیسپلیسرها(Displacer),واختلاف فشاری ها(Differential pressure) گونه های مختلف تجهیزات اندازه گیری سطح به روش هیدرواستاتیک برای مخازن سربسته هستند. با هرگونه تغییری در دمای سیال,چگالی سیال نیز تغییر می کند وبه طور مشابه تغییر در فشار نیز باعث تغییر در چگالی بخار وبالای مخزن می شود.این عوامل باعث کاهش دقت اندازه گیری می شوند.
Displacer ها بر اساس قانون ارشمیدس کار می کنند .دراین روش سطح به طور پیوسته توسط وزن Displacer که درون سیال قرار می گیرد اندازه گیری می شود.چنانکه سطح افزایش پیدا کند ,Didplacer یک نیروی شناوری بیشتری را تجربه خواهد کرد و برای تجهیز اندازه گیر سبک تر نشان داده خواهد شد,که کم شدن وزن با افزایش سطح سیال متناسب است.

:Differential Pressure
Differential pressure ها از اختلاف فشار بین نقطه پایین مخزن و بالای مخزن برای اندازه گیری سطح استفاده می کنند.چگالی توسط کاربر نهایی تعیین می شود وبا استفاده از این مزیت که فشار در نقطه پایینی مخزن با افزایش سطح سیال رابطه مستقیم دارد، می توان سطح سیال را اندازه گیری کرد.

۳)Load Cells:
سطح سیال درون مخزن با فشار وارده بر Load Cell ها رابطه مستقیم دارد و از این مزیت برای اندازه گیری سطح سیال استفاده می شود.هرچه سطح سیال بالاتر باشد،مخزن  وزن بیشتری خواهد داشت و فشار بیشتری به لودسل ها وارد می شود.

۳)Magnetic Level Gauges :
جایگزین بسیار خوبی برای Glass Level gauge ها هستند وشباهت بسیار زیادی به روش شناور دارند .در این روش یک مگنت همیشگی در یک ستون که از دونقطه به مخزن متصل است شناور شده و از آن برای اندازه گیری سطح مخزن استفاده می شود با افزایش سطح سیال در مخزن،سطح سیال در چمبر تجهیز نیز تغییر می کتد که بحرکت شناور مگنتیک می شود.این حرکت توسط فلپرها و سنسورها شناسایی شده و از این طریق سطح سنجی انجام می گردد.


۴)Capacitance Level Transmitters:
بر اساس اختلاف ثابت دی الکتریک سیال و هوا کار می کنند. یک الکترود عایق شده به عنوان یک صفحه خازن ودیواره مخزن نیز به عنوان صفحه دوم خازن استفاده می شود.هنگامی که مخزن خالی باشد کم ترین ظرفیت خازنی را دارد و در حالی که مخزن پر بیشترین ظرفیت خازنی را داراست.از این مزیت برای اندازه گیری سطح سیال استفاده می شود.

۵)Ultrasonic Transmitters:
بر اساس مدت زمانی که طول می کشد که امواج التراسونیک تابیده شده به سطح سیال دریافت شوند کار می کند.هرچه سطح سیال کمتر باشد,مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید تا امواج التراسونیک بازتابانده شوند .


۶)Radar Level Transmitters:

امواج مایکرویو از طریق شیپوری تجهیز به سطح سیال تابانده می شود و از آنجا بازتاب می شود. فاصله بین تجهیز با سطح سیال بر اساس مدت زمان این بازتاب سنجیده می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.