پایگاه دانش

خوردگی
خوردگی چیست؟ منظور از خوردگی، تخریب تدریجی یک ماده بر اثر واکنش با محیط اطرافش است. بسیاری از مواد مهندسی شامل فلزات، سرامیک‌ها، پلیمرها و … همواره در معرض خطر خورده شدن قرار دارند. حتما بارها زنگ‌زدن...
رزوه ها
وقتی صحبت از اتصالات رزوه ای می شود، انواع متفاوتی از رزوه ها در دسترس خواهد بود.تعداد زیاد اتصالات می تواند فرایند انتخاب رزوه مناسب را بسیار خسته کننده کند.قابلیت اعتماد رزوه ها به طور چشمگیری به نو...
فلنج ها
فلنج چیست؟ فلنج (Flange) قطعات یا صفحات دیسکی شکل مدوری هستند که برروی آنها سوراخ هایی تعبیه شده است و معمولا به صورت جفتی به کمک پیچ و مهره و یا گسکت دو قطعه را به یکدیگر متصل می سازند. فلنج ها یکی ا...
پوشش های داخلی و الکترودها
پوشش های داخلی فلومترها(Liner): روش های متعددی برای اندازه گیری جریان یک سیال وجود دارد و از تکنولوژی های متعددی می توان برای جریان سنجی انواع سیالات استفاده نمود. با این وجود، پارامترهای مهم و زیادی ...
فلومترهای مغناطیسی
اساس کار فلومتر مغناطیسی: یکی از روش های اندازه گیری دبی، استفاده از شار مغناطیسی در مایعات رسانا و اندازه گیری ولتاژ القا شده در آن  می باشد. در این روش با ایجاد یک میدان مغناطیسی در مسیر عبور مایع ب...
روتامترها
اصول عملکرد روتامتر به این شکل است که جریان عبوری سیال برابر است با نقطه ای که یک شناوربا چگالی معین بخاطر نیروی بالابرنده سیال با نیروی پایین آورنده جاذبه به تعادل می رسد.به عبارتی جریان سیال، باعث ...
سطح سنجی در مخازن سربسته
اندازه گیری سطح محتویات مخازن بسته یا باز ,همواره به عنوان یک کمیت بسیار پراهمیت در صنایع مختلف مطرح بوده است.تکنیک های مختلفی برای اندازه گیری سطح در مخازن بسته با خصوصیات مختلف و سیال های مختلف مور...
سطح سنجی
نیاز روز افزون بشر به سیستم های اتوماتیک، کنترل آنها و در نهایت افزایش دقت آنها ، مهندسان و طراحان را برآن داشته است تا به دنبال طراحی و توسعه ابزار های اندازه گیری دقیق تر و قابل اعتماد تری باشند. ...
تکنولوژی های متداول جریان سنجی
جریان سنجی برای جریان سنجی انواع سیالات مطمئنا انتخاب های متعددی پیش روی مهندسین و متخصصان وجود دارد، با این وجود انتخاب یک فلومتر کارا و مناسب بسیار حائز اهمیت است.تخمین زده می شود که بیشتر از 100تک...
چالش های اندازه گیری جریان های بسیارکم
اندازه گیری جریان(فلو) پایین: فلومترهای جریان پایین به گونه ای طراحی شده اند که نمایش و کنترل دقیقی از جریان هایی که برای فلومترهای معمولی مشکل ساز هستند را ارائه دهند. بسیاری از صنایع به اندازه گیری...