پایگاه دانش

سطح سنجی به روش اختلاف فشار
روش اختلاف فشار(Differential Pressure): با استفاده ازاختلاف فشاردر دو سطح 0٪ و 100٪ و رابطه ΔP=ρ×g×H می توان سطح سیال موجود را محاسبه کرد. این روش را می توان متداول ترین روش اندازه گیری سطح در نظر گرف...
پارامترهای مهم یک سنسور
بازه اندازه گیری (Range): بازه اندازه گیری یا محدوده کاری یک سنسور، محدوده ای است که سنسور در آن به خوبی کار می کند و می تواند پارامتر فرآیندی مورد نظرش را اندازه گیری کند. بازه اندازه گیری اختلاف ...
نقش فشار، دما و چگالی در جریان سنجی گازها
گازها: یکی از حالت‌های ماده میان چهار حالت ممکن (جامد، مایع، گازو پلاسما) است. گاز در واقع یک ماده قابل تراکمی است که نه تنها به شکل ظرف خود در می‌آید؛ بلکه تمام حجم خود را تا پر کردن آن ظرف نیز گسترش...
معادلات فلومترهای اختلاف فشار
فلومترهای اختلاف فشار (Differential Pressure Flow meter) بر اساس معادله برنولی کار می کنند. بر اساس این قانون به هنگام عبور سیال از یک مانع، انرژی جنبشی سیال تقریبا ثابت می ماند. زمانی که جریان عبوری...
جریان سنجی در خطوط سایز بالا با فلومتر کنارگذر(بای پس)
فلومتر بای پس(Bypass) یا کنار گذر: اصطلاحا به گونه ای از فلومترها گفته می شود که بر روی خطوط بای پس جهت اندازه گیری جریان در خطوط لوله استفاده می شود.یک خط بای پس با سایز کوچکتر موازی با خط اصلی کار م...
خوردگی
خوردگی چیست؟ منظور از خوردگی، تخریب تدریجی یک ماده بر اثر واکنش با محیط اطرافش است. بسیاری از مواد مهندسی شامل فلزات، سرامیک‌ها، پلیمرها و … همواره در معرض خطر خورده شدن قرار دارند. حتما بارها زنگ‌زدن...
رزوه ها
وقتی صحبت از اتصالات رزوه ای می شود، انواع متفاوتی از رزوه ها در دسترس خواهد بود.تعداد زیاد اتصالات می تواند فرایند انتخاب رزوه مناسب را بسیار خسته کننده کند.قابلیت اعتماد رزوه ها به طور چشمگیری به نو...
فلنج ها
فلنج چیست؟ فلنج (Flange) قطعات یا صفحات دیسکی شکل مدوری هستند که برروی آنها سوراخ هایی تعبیه شده است و معمولا به صورت جفتی به کمک پیچ و مهره و یا گسکت دو قطعه را به یکدیگر متصل می سازند. فلنج ها یکی ا...
پوشش های داخلی و الکترودها
پوشش های داخلی فلومترها(Liner): روش های متعددی برای اندازه گیری جریان یک سیال وجود دارد و از تکنولوژی های متعددی می توان برای جریان سنجی انواع سیالات استفاده نمود. با این وجود، پارامترهای مهم و زیادی ...
فلومترهای مغناطیسی
اساس کار فلومتر مغناطیسی: یکی از روش های اندازه گیری دبی، استفاده از شار مغناطیسی در مایعات رسانا و اندازه گیری ولتاژ القا شده در آن  می باشد. در این روش با ایجاد یک میدان مغناطیسی در مسیر عبور مایع ب...