فلپ فلومتر

در فرآیندها و خطوط تولید آگاهی از مقادیر جریان سیالات و اطمینان از برقراری آن ها از موارد ضروری می باشد. فلپ فلومترها، فلو ایندیکتور (Sight Flow indicator) بسیار قابل اطمینان برای این کاربرد می باشند. این فلومترها به دلیل نوع عملکرد، داشتن نمایشگر محلی و همچنین بدنه بسیار مقاوم در زمره تجهیزات قابل اطمینان برای پایش دبی می باشند. فلپ فلومترهای MECON به گونه ای طراحی شده اند تا بتوانند عبور مایعات شفاف و کدر را تشخیص و نمایش دهند، همچنین دارا بودن سوییچ (کنتاکت)، کنترل و پایش فلوی عبوری را توسط این تجهیزات میسر می نماید.

از کاربرد این فلپ فلومترها (Flap Flow meter) می توان به موارد زیر نام برد:
• اندازه گیری فلو کلیه مایعات شفاف وکد
• انواع روغن ها و روان کننده ها (بدون تاثیر از ویسکوزیته)
• نصب در محیط های انفجاری (ATEX)

محصولات این گروه عبارتند از:
• INTRA
•PRIMA