همکاری با ما

ردیف عنوان شغلی جنسیت شرايط احراز شغل
1 کارشناس فروش و بازاریابی زن - مرد لورم ایپسوم


اطلاعات فردی:

Click or drag a file to this area to upload.
عکس پرسنلی را در ابعاد ۳*۴ بارگزاری نمائید

سوابق تحصیلی (حداقل یک مورد)

سوابق مهم آموزشی

سوابق شغلی و مدیریتی

مهارت های کاربردی :حداقل زبان خارجی و کامپیوتر

پرسش های تکمیلی

لطفاً حداقل یک نفر را که با شما سابقه خویشاوندی نداشته و بتواند اطلاعات کاملی را از شما ارایه کند ذیلاً معرفی نمائید