خدمات

پدیده هوشمند البرز نماینده انحصاری MECON آلمان در ایران، کلیه خدمات فروش و پس از فروش محصولات MECON را در ایران ارائه می دهد.

– نصب و راه اندازی:

متخصصان پدیده هوشمند البرز برای نصب و راه اندازی محصولات MECON در آلمان آموزش دیده اند و در کنار شما در زمان نصب و راه اندازی خواهند بود. شما می توانید برای راه اندازی تجهیزات و اجرای تنظیمات بانمایندگی MECON تماس حاصل نمایید.

– تعمیر و نگهداری:

در طول زمان استفاده از تجهیزات ابزاردقیق در برخی موارد نیاز به اجرای تنظیمات -و درصورت خرابی- تعمیر دستگاه ها می باشد. متخصصان پدیده هوشمند البرز این آموزش را در MECON آلمان دیده اند تا بتوانند در ایران این خدمات را ارائه نمایند.

– ارائه راه حل های اختصاصی :

در برخی فرآیندها نیاز به محصولاتی داریم که برای شرایط خاصی طراحی شده باشد. حتی ممکن است این نمونه محصول در دنیا بی همتا باشد و تنها یک عدد از آن تولید شده باشد. MECON این خدمات و سرویس را به شما ارائه می دهد و طراحی و ساخت این تجهیزات را اجرا می نماید. متخصصان پدیده هوشمند البرز نماینده رسمی MECON آموزش دیده اند تا در کنار تیم طراحی مستقر در کارخانه، نیاز های شما را بررسی و طرح مورد نیاز شما را ارائه نمایند.